Wersja Kontrastowa

Skatepark

Skatepark

 

REGULAMIN

UŻYTKOWANIA SKATEPARKU W LIPNIE

 

 1. Skatepark administrowany jest przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie. W Skateparku obowiązuje cisza nocna w godz. od 22.00 do 6.00.

 2. Warunkiem korzystania ze Skateparku jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego przestrzeganie.

 3. Skatepark nie jest placem zabaw !

 4. Korzystanie ze Skateparku jest bezpłatne.

 5. Użytkownicy korzystają ze Skateparku na własną odpowiedzialność.

 6. Od korzystających ze Skateparku wymaga się szczególnej ostrożnej i bezpiecznej jazdy.

 7. Urządzenia w obrębie Skateparku przeznaczone są do użytkowania przez osoby jeżdżące na deskorolce, rolkach, łyżworolkach oraz BMX-ach z podstawowymi umiejętnościami.

 8. Na jednym elemencie mogą jeździć maksymalnie dwie osoby.

 9. Jazda bez pełnego zabezpieczenia, w tym bez kasku, ochraniaczy na kolana, łokcie i nadgarstki, jest zabroniona.

 10. Osoby, które nie ukończyły osiemnastego roku życia, mogą przebywać na terenie Skateparku wyłącznie pod opieką rodziców, opiekunów lub innych przedstawicieli ustawowych, bądź prawnie udokumentowanych.

 11. Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód jest zabronione.

 12. Na terenie Skateparku zabrania się:

- palenia tytoniu,

- wnoszenia oraz spożywania alkoholu i innych używek,

- przebywania po spożyciu alkoholu i innych używek,

- wprowadzania i wpuszczania psów,

- używania Skataperku do innych celów (np. gry w piłkę),

- wrzucania przedmiotów mogących stworzyć zagrożenie dla użytkowników

i zanieczyszczających Skatepark.

 1. Za wypadki na terenie Skateparku, nie spowodowane zaniedbaniami Administratora Obiektu, wyłączną odpowiedzialność ponoszą korzystający z urządzeń Skateparku.

 2. W przypadku opadów atmosferycznych, oblodzeń i zaśnieżeń rur, remontów i napraw oraz innych nieprzewidzianych Regulaminem niniejszych sytuacjach, w których zagrożone będzie zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników ? korzystanie ze Skateparku jest zabronione.

 3. Jazda na deskorolce, rolkach, łyżworolkach czy BMX-ach jest sportem niebezpiecznym. Przestrzeganie zasad tego regulaminu nie eliminuje w całości ryzyka urazów.

 4. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu na obiekcie, ponosi użytkownik, w związku z czym za szkody zarówno na osobie jak i na mieniu, wynikłe z użytkowania Skateparku administrator Skateparku nie ponosi odpowiedzialności.

 5. Osoby przebywające na terenie Skateparku, które będą zakłócać porządek i utrudniać korzystanie z urządzeń innym osobom zostaną usunięte z obiektu.

 6. Każdy użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.

PAMIĘTAJ !!!

NIC NIE CHRONI CIĘ PRZED UPADKIEM Z PRZESZKÓD, NIE PRZECENIAJ SWOICH MOŻLIWOŚCI, NIE WYKONUJ AKROBACJI BEZ SPORTOWEGO PRZYGOTOWANIA.

 

Telefony alarmowe

OGÓLNY : 112

POLICJA : 997

STRAŻ POŻARNA : 998

POGOTOWIE RATUNKOWE : 999

Administrator Skateparku: 54 288 34 90

 

Kilka ważnych zasad

 1. Zawsze najpierw zbadaj przeszkodę, a później wykonuj na niej triki.

 2. Przed wykonaniem ewolucji upewnij się, czy przeszkoda jest wolna.

 3. Nie skacz, jeżeli nie jesteś pewien, że miejsce lądowania jest puste.

 4. Uszkodzenia przeszkód natychmiast sygnalizuj Administratorowi Skateparku.

 5. Respektuj i szanuj słabszych od siebie.

 6. Nie zaśmiecaj i nie niszcz obiektu.

 7. Doceń pracę, jaką wkłada Administrator Skateparku w jego utrzymanie.

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Regulamin Skateparku

Pobierz