Cennik

 

Załącznik do Zarządzenia

Nr 56/ 2018 Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 18 października 2018 roku

 

 

CENNIK OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z KRYTEJ PŁYWALNI W LIPNIE

 

  1. BILETY WSTĘPU NA BASEN

 

Lp.

Usługa

Cena biletu (zł)

normalnego

ulgowego

1

Bilet jednorazowy indywidualny (1 godzina)

8,00

6,00

2

 

Bilet jednorazowy grupowy (min. 10 osób)

(od osoby za 1 godzinę)

 

7,50

5,50

3

Bilet jednorazowy grupowy (min. 10 osób)

(od osoby za 1 godzinę)- dla klubów sportowych i Koła Polskiego Związku Emerytów i Rencistów

3,00

4

Bilet jednorazowy dla służb mundurowych (Straż, Policja)            i ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (po okazaniu ważnej legitymacji)

3,00

5

Wejście grup szkolnych (min. 15 uczniów + opiekun)

(od osoby za 1 godzinę, opiekun wstęp wolny)

5,00

6

Wejście rodzinne (2 + 1)- dwoje dorosłych + dziecko do 12 lat

16,00

7

Wejście rodzinne (1 + 1)-jeden dorosły + dziecko do 12 lat

12,00

8

Wejście dla seniora 50 +

6,00

9

Wejście bez limitu czasu (1 osoba)

15,00

 

Każde kolejne dziecko do lat 12 przy bilecie rodzinnym- 5 zł

 

 

 

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z BILETÓW ULGOWYCH:

ULGI I UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

 

1

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności

( inwalidzi dawnej I grupy ) 

( bezpłatny wstęp opiekuna ) - (1 godzina)

1 zł

2

Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub lekkim

( dawna II i III grupa inwalidzka ) - (1 godzina)

6 zł

(Cena biletu ulgowego)

 

WARUNKIEM OTRZYMANIA ULGOWEGO BILETU JEST OKAZANIE STOSOWNEJ LEGITYMACJI LUB ORZECZENIA LEKARSKIEGO.

 

  1.  ABONAMENTY

 

Lp.

Usługa

Cena (zł)

1

Abonament (czas kąpieli równowartość 96,00)

80,00

 

  1. WYNAJĘCIE BASENU

 

Lp.

Usługa

Cena (zł)

1

Wynajęcie basenu sportowego- dużego (1 godzina)

300,00

2

 

Wynajęcie basenu rekreacyjnego- małego (1 godzina)

 

       160,00

3

Wynajęcie- basenu rekreacyjnego-małego ( 1 godzina)

       80,00

4

Wynajęcie jednego toru- duży basen

(za 1 godzinę, maksymalnie dla 8 osób)

50,00

 

1

Opłata za zgubiony lub zniszczony pasek z transponderem

55,00

 

IV. SIŁOWNIA

Lp.

Usługa

Cena (zł)

1

Siłownia (za 1 godzinę)

6,00

 

 

V. AEROBIK / ZUMBA / STEPY

 

Lp.

Usługa

Cena (zł)/h

1

Karnet na 4 wejścia  (za 4 godziny)

36,00

2

Karnet na 8 wejść (za 8 godzin)

60,00

3

Karnet na 16 wejść (za 16 godzin)

100,00

4

Wejście jednorazowe (za 1 godzinę)

12,00

         5.          Wejście jednorazowe ( za 1 godzinę ) dla klientów OK SYSTEM                                                                                               10,00

 

 

VI. WYNAJĘCIE SALI FITNESS/SIŁOWNI

 

Lp.

Usługa

Cena (zł)/h

1

Opłata za wynajęcie sali fitness lub siłowni

(za 1 godzinę)*

 

50,00 brutto

2

 

Opłata za wynajęcie sali fitness lub siłowni

(za 1 godzinę)* - dla klubów sportowych

 

35,00 brutto

*wejście na zajęcia maksymalnie dla 15 osób ćwiczących

 

 

 

VII. OPŁATY ZA KORZYSTANIE  Z POWIERZCHNI  REKLAMOWEJ NA KRYTEJ PŁYWALNI I STADIONIE MIEJSKIM

Lp.

Usługa

Cena (zł)

1

Reklama wewnętrzna i zewnętrzna (na budynku)

15,00 netto/m

(za 1 miesiąc)

 

 

VIII. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z GŁÓWNIEJ PŁYTY BOISKA PIŁKARSKIEGO NA STADIONIE MIEJSKIM W LIPNIE IM. W. WITECKIEGO - ( ul. Sportowa 13 )

Lp.

Usługa

Cena (zł)

1

Wejście jednorazowe - wynajem płyty głównej stadionu na mecz, wraz  zapleczem ( szatnie, prysznice )

- 1 mecz  2 x 45 min

200,00

2

Wejście jednorazowe na płytę główną boiska stadionu na treningi, wraz z zapleczem (szatnie) prywatnych dziecięcych szkółek piłkarskich (max. 15 osób)

- 1 wejście = 60 minut

 

20,00

 

 IX. KARTA DUŻEJ RODZINY, KARTA SENIORA

Lp.

Usługa

Cena (zł)

1

Karta dużej rodziny, karta seniora

 

- 20 % od ceny wejścia na basen lub siłownię

 

X. ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWO - REKREACYJNYCH

  1. W przypadku usług świadczonych przez MOSiR nieujętych w cennikach, a dotyczących organizacji imprez zastosowanie mają także indywidualne umowy z kontrahentami w oparciu o specyfikę tych imprez na podstawie kalkulacji przewidywanych kosztów rzeczowych  i osobowych.
  2. Upoważnia się Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji do ustalania cen na w/w usługi zgodnie z opracowaną kalkulacją kosztów.

 

Pliki do pobrania

CENNIK OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z KRYTEJ PŁYWALNI W LIPNIE

Pobierz